17:56 +07 Thứ hai, 27/05/2024

::: Website được tài trợ chính bởi: Công ty TNHH Ngọc Đài - Website: www.luagaongocdai.com.vn - Email: luagaongocdai@gmail.com :::

Kết quả cấp trường Giao lưu Viết chữ đẹp năm học 2019-2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/01/2020 09:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Phúc Tường
Kết quả cấp trường Giao lưu Viết chữ đẹp năm học 2019-2020.
1  Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 1/4 Nhất
2  Diệp Mỹ Như Ý 1/6 Nhất
3  Trần Khánh Ngọc 2/7 Nhất
4  Trương Hồ Mỹ Ngọc 2/8 Nhất
5  Nguyễn Mộng Thường 3/2 Nhất
6  Võ Trần Khánh Vy 3/7 Nhất
7  Nguyễn Phương Chi 4/1 Nhất
8  Nguyễn Ngọc Khánh Chi 4/4 Nhất
9  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 5/4 Nhất
10  Lê Thiên Bảo 5/5 Nhất
11  Trần Ngọc Phương Quyên 1/4 Nhì
12  Võ Ngọc Cát Tường 1/6 Nhì
13  Trần Hân Vy 2/3 Nhì
14  Võ Đoàn Gia Hân 2/7 Nhì
15  Nguyễn Trúc Đoan 3/6 Nhì
16  Phan Trần Đăng Minh 3/6 Nhì
17  Huỳnh Minh Khoa 4/1 Nhì
18  Lê Quỳnh Chi 4/5 Nhì
19  Nguyễn Thùy Trâm 5/5 Nhì
20  Trần Ngọc Lam 5/7 Nhì
21  Ngô Ngọc Bảo Quyên 1/4 Ba
22  Từ Ái Như 1/5 Ba
23  Nguyễn Ngọc Trâm Anh 1/6 Ba
24  Võ Nguyễn Nhật Thy 1/6 Ba
25  Huỳnh Ngọc Quốc Thư 2/1 Ba
26  Trần Quỳnh Như Ý 2/1 Ba
27  Bùi Nguyễn Gia Hân 2/2 Ba
28  Nguyễn Đỗ Nhã Uyên 2/8 Ba
29  Lê Hiếu Ngọc 3/1 Ba
30  Lê Ngọc Phương Vy 3/2 Ba
31  Tăng Thanh Ngân 3/3 Ba
32  Trần Lâm Bảo Như 3/5 Ba
33  Trần Nguyễn Duy Khoa 4/1 Ba
34  Bùi Quốc Khánh 4/4 Ba
35  Tạ Mỹ Ngọc 4/4 Ba
36  Nguyễn Phương Anh 4/5 Ba
37  Trương Ngân Khánh 5/6 Ba
38  Huỳnh Khả Doanh 5/6 Ba
39  Hầu Nguyễn Kim Ngân 5/6 Ba
40  Nguyễn Vân Hồng Phúc 5/8 Ba
41  Trần Đặng Bích Ngọc 1/1 Khuyến khích
42  Trần Ngọc Minh Thư 1/1 Khuyến khích
43  Phan Trần Bảo An 1/1 Khuyến khích
44  Huỳnh Ngọc Kiều Anh 1/1 Khuyến khích
45  Lại Ngọc Khánh Tâm 1/1 Khuyến khích
46  Ngô Nhật Quang 1/1 Khuyến khích
47  Trương Ngọc Anh 1/2 Khuyến khích
48  Nguyễn Huy 1/2 Khuyến khích
49  Lữ Trần Thảo Trâm 1/2 Khuyến khích
50  Nguyễn Như Quỳnh 1/2 Khuyến khích
51  Võ Mai Thảo Nhi 1/3 Khuyến khích
52  Trương Gia Hân 1/3 Khuyến khích
53  Tô Ngọc Thư Nguyên 1/3 Khuyến khích
54  Phạm Võ Việt Long 1/4 Khuyến khích
55  Nguyễn Ngọc Bảo Trân 1/4 Khuyến khích
56  Hoàng Yến Nhi 1/4 Khuyến khích
57  Diệp Khả Hân 1/4 Khuyến khích
58  Lê Thiên Đăng 1/4 Khuyến khích
59  Trần Huỳnh Như Ý 1/5 Khuyến khích
60  Huỳnh Võ Bảo Trân 1/5 Khuyến khích
61  Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 1/5 Khuyến khích
62  Trần Nguyễn Phương Anh 1/5 Khuyến khích
63  Nguyễn Trúc Đoan 1/5 Khuyến khích
64  Phan Thành Đạt 1/5 Khuyến khích
65  Quanh Anh Tiến 1/5 Khuyến khích
66  Hứa Hiểu Long 1/6 Khuyến khích
67  Mai Huỳnh Phương Như 1/6 Khuyến khích
68  Hồ Như Ý 1/6 Khuyến khích
69  Võ Thị Ngọc Tiên 2/1 Khuyến khích
70  Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2/1 Khuyến khích
71  Trần Huệ Túc 2/1 Khuyến khích
72  Nguyễn Thúy Ngân 2/1 Khuyến khích
73  Trần Ngọc Thanh Thủy 2/2 Khuyến khích
74  Đỗ Lan Thương 2/2 Khuyến khích
75  Nguyễn Ngọc Tường Vy 2/3 Khuyến khích
76  Từ Ái Huệ 2/3 Khuyến khích
77  Nguyễn Gia Khánh 2/3 Khuyến khích
78  Nguyễn Ngọc Minh Anh 2/3 Khuyến khích
79  Nguyễn Ngọc Cát Tường 2/4 Khuyến khích
80  Nguyễn Ngọc Đăng Thanh 2/4 Khuyến khích
81  Hồ Yến Linh 2/4 Khuyến khích
82  Nguyễn Hồ Minh Ngọc 2/5 Khuyến khích
83  Nguyễn Kim Tiền 2/5 Khuyến khích
84  Võ Khánh Anh 2/5 Khuyến khích
85  Nguyễn Trần Hạnh Nhung 2/5 Khuyến khích
86  Đỗ Tường Vy 2/5 Khuyến khích
87  Nguyễn Ngọc Phương Vy 2/5 Khuyến khích
88  Lê Quang Kiên 2/6 Khuyến khích
89  Lê Nguyễn Bảo Châu 2/6 Khuyến khích
90  Lê Nguyễn Bảo Ngọc 2/6 Khuyến khích
91  Đặng Lâm Khánh Hồng 2/6 Khuyến khích
92  Trần Ngọc Anh Thơ 2/6 Khuyến khích
93  Nguyễn Khánh Vân 2/6 Khuyến khích
94  Trần Ngọc Thiên Nga 2/6 Khuyến khích
95  Từ Vĩ Hồng 2/6 Khuyến khích
96  Võ Hoàng Thanh Ngân 2/7 Khuyến khích
97  Dương Hiếu Thảo 2/7 Khuyến khích
98  Trương Ngọc Bảo Trâm 2/7 Khuyến khích
99  Trần Khánh Băng 2/7 Khuyến khích
100  Đoàn Thanh Trúc 2/7 Khuyến khích
101  Đỗ Nguyễn Mỹ Hân 2/7 Khuyến khích
102  Lê Thanh Trúc 2/8 Khuyến khích
103  Hà Như Quỳnh 2/8 Khuyến khích
104  Trần Phương Như 2/8 Khuyến khích
105  Phan Bá Nam 2/8 Khuyến khích
106  Võ Ngọc Bảo Trân 2/8 Khuyến khích
107  Đỗ Đăng Khoa 2/8 Khuyến khích
108  Dương Tú Quỳnh 3/1 Khuyến khích
109  Lăng Thiện Phúc Ân 3/1 Khuyến khích
110  Lê Thị Kim Ngọc 3/1 Khuyến khích
111  Lê Ngọc Nam An 3/1 Khuyến khích
112  Lê Phạm Trà My 3/2 Khuyến khích
113  Phan Dương Phương Trang 3/2 Khuyến khích
114  Đổng Vỹ Khang 3/2 Khuyến khích
115  Võ Lam Quỳnh 3/2 Khuyến khích
116  Võ Phan Kim Ngọc 3/2 Khuyến khích
117  Trần Gia Hân 3/3 Khuyến khích
118  Huỳnh Hoàng Nghi 3/3 Khuyến khích
119  Phạm Nguyễn Khánh Quỳnh 3/3 Khuyến khích
120  Phan Hải Anh 3/3 Khuyến khích
121  Trần Ngọc Phương Nghi 3/3 Khuyến khích
122  Đỗ Đặng Uyên Nhi 3/3 Khuyến khích
123  Long Phương Hoàn 3/3 Khuyến khích
124  Nguyễn Yến Nhi 3/4 Khuyến khích
125  Nguyễn Thanh Thy 3/4 Khuyến khích
126  Ngô Minh Thảo 3/4 Khuyến khích
127  Nguyễn Xuân Nam Khánh 3/5 Khuyến khích
128  Trần Ngọc Nguyên Hưng 3/5 Khuyến khích
129  Lương Bảo Ngọc 3/5 Khuyến khích
130  Phan Gia Hân 3/5 Khuyến khích
131  Võ Ngọc Minh Vy 3/5 Khuyến khích
132  Tống Nguyễn Như Phương 3/5 Khuyến khích
133  Trần Hoàng Kha Ly 3/5 Khuyến khích
134  Tiêu Yến Vy 3/5 Khuyến khích
135  Phạm Võ Đông Nghi 3/5 Khuyến khích
136  Phan Hiếu Minh 3/5 Khuyến khích
137  Nguyễn Ngọc Hân 3/5 Khuyến khích
138  Nguyễn Gia Ngọc Diệp 3/5 Khuyến khích
139  Nguyễn Ngọc Hà My 3/5 Khuyến khích
140  Lê Minh Phúc 3/6 Khuyến khích
141  Lê Nguyễn Bảo Ngân 3/6 Khuyến khích
142  Phạm Lục Ngân Anh 3/6 Khuyến khích
143  Trần Thị Ngọc Hân 3/6 Khuyến khích
144  Nguyễn Phạm Ngọc Tỷ 3/6 Khuyến khích
145  Kam Kiến Minh 3/7 Khuyến khích
146  Mai Gia Thuần 3/7 Khuyến khích
147  Lê Trần Gia Huy 3/7 Khuyến khích
148  Lục Tuyết Ngân 3/7 Khuyến khích
149  Trần Thị Xuân Đào 3/7 Khuyến khích
150  Lê Ngọc Như Ý 3/7 Khuyến khích
151  Hà Ngọc Vũ 3/7 Khuyến khích
152  Nguyễn Gia Ngọc Diệp 3/5 Khuyến khích
153  Nguyễn Ngọc Hà My 3/5 Khuyến khích
154  Nguyễn Ngọc Hy 4/1 Khuyến khích
155  Trịnh Gia Bảo 4/1 Khuyến khích
156  Vương Hoàng Yến Vy 4/1 Khuyến khích
157  Đoàn Hữu Tài 4/1 Khuyến khích
158  Huỳnh Ngọc Lam Bình 4/1 Khuyến khích
159  Phạm Đăng Khoa 4/1 Khuyến khích
160  Đoàn Phúc Trâm Anh 4/1 Khuyến khích
161  Nguyễn Hoàng Thiên 4/2 Khuyến khích
162  Nguyễn Gia Như 4/2 Khuyến khích
163  Lê Nguyễn Thanh Thảo 4/2 Khuyến khích
164  Nguyễn Phạm Khánh Vân 4/2 Khuyến khích
165  Võ Thị Thúy Vy 4/2 Khuyến khích
166  Phan Xuân Ngân 4/2 Khuyến khích
167  Huỳnh Ngọc Thảo Vân 4/3 Khuyến khích
168  Trần Minh Thiện 4/3 Khuyến khích
169  Nguyễn Quốc Minh Thông 4/3 Khuyến khích
170  Huỳnh Thiện Luân 4/3 Khuyến khích
171  Mai Ngọc Xuân Hồng 4/3 Khuyến khích
172  Võ Hoàng Gia Bảo 4/4 Khuyến khích
173  Trần Tiến Đông 4/4 Khuyến khích
174  Trần Nguyễn Kim Cương 4/4 Khuyến khích
175  Phạm Đăng Khoa 4/4 Khuyến khích
176  Ngô Thiên Ân 4/5 Khuyến khích
177  Mật Ngọc Thanh 4/5 Khuyến khích
178  Nguyễn Hoàng Huy 4/5 Khuyến khích
179  Nguyễn Thị Minh Thư 4/5 Khuyến khích
180  Trương Bùi Ngọc Hoa 4/6 Khuyến khích
181  Phan Trọng Tín 4/6 Khuyến khích
182  Trần Thị Hoàng Uyên 4/6 Khuyến khích
183  Huỳnh Thảo Linh 5/1 Khuyến khích
184  Nguyễn Xuân Duyên 5/1 Khuyến khích
185  Tống Ngọc Anh Thư 5/1 Khuyến khích
186  Bùi Châu Ngọc Thanh 5/1 Khuyến khích
187  Nguyễn Phạm Huỳnh Như 5/1 Khuyến khích
188  Trần Ái Vy 5/1 Khuyến khích
189  Phan Ngọc Như Ý 5/1 Khuyến khích
190  Nguyễn Hồ Bảo Trân 5/2 Khuyến khích
191  Phan Cao Phúc Lộc 5/2 Khuyến khích
192  Bùi Ngọc Mai Khanh 5/2 Khuyến khích
193  Trần Ngọc Gia Khánh 5/2 Khuyến khích
194  Hồ Nguyễn Khánh Đăng 5/2 Khuyến khích
195  Nguyễn Xuân An 5/2 Khuyến khích
196  Nguyễn Tấn Dũng 5/2 Khuyến khích
197 Thái Thị Xuân Mai 5/2 Khuyến khích
198  Vũ Ngọc Ánh 5/2 Khuyến khích
199  Huỳnh Thị Diễm Kiều 5/2 Khuyến khích
200  Lê Ngọc Mỹ Duyên 5/3 Khuyến khích
201  Nguyễn Lê Kim Tú 5/3 Khuyến khích
202  Châu Kim Ngân 5/3 Khuyến khích
203  Mai Đào Khả Nhi 5/3 Khuyến khích
204  Nguyễn Hoàng Nghy 5/3 Khuyến khích
205  Trương Gia Hân 5/3 Khuyến khích
206  Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 5/4 Khuyến khích
207  Trần Ngọc Kim Anh 5/4 Khuyến khích
208  Trương Nguyễn Bảo Thy 5/4 Khuyến khích
209 Đào Minh Nhựt 5/4 Khuyến khích
210  Phùng Minh Quân 5/4 Khuyến khích
211  Nguyễn Trọng Tín 5/4 Khuyến khích
212  Đàm Lưu Ngọc Hân 5/4 Khuyến khích
213  Tiêu Quốc Thịnh 5/4 Khuyến khích
214  Mai Ngọc Mỹ Quyên 5/5 Khuyến khích
215  Bùi Hưng Thịnh 5/5 Khuyến khích
216  Phan Thị Thảo Vy 5/5 Khuyến khích
217  Lê Ngọc Thảo Nhi 5/5 Khuyến khích
218  Châu Thị Ngọc Tuyền 5/5 Khuyến khích
219  Nguyễn Cao Phúc Lộc 5/6 Khuyến khích
220  Mai Huỳnh Phương Linh 5/6 Khuyến khích
221  Huỳnh Minh Ngọc 5/6 Khuyến khích
222  Hứa Ngọc Trâm 5/6 Khuyến khích
223  Khưu Phạm Quỳnh 5/6 Khuyến khích
224  Nguyễn Quỳnh Như 5/7 Khuyến khích
225  Đặng Hoàng Quân 5/7 Khuyến khích
226  Trương Nguyễn Quỳnh Như 5/7 Khuyến khích
227  Đặng Lưu Thiên Thanh 5/8 Khuyến khích
228  Nguyễn Trần Phương Nghi 5/8 Khuyến khích
229  Lê Võ Thái Minh 5/8 Khuyến khích
230  Phan Gia Hân 5/8 Khuyến khích

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Kim Đồng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thư viện video

Thư viện ảnh


Liên kếtThống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1134
  • Tháng hiện tại: 63169
  • Tổng lượt truy cập: 3397477