05:46 +07 Thứ bảy, 20/08/2022

::: Website được tài trợ chính bởi: Công ty TNHH Ngọc Đài - Website: www.luagaongocdai.com.vn - Email: luagaongocdai@gmail.com :::


lop-1001.jpg

lop-1002.jpg

lop-1003.jpg

lop-1004.jpg

lop-1005.jpg

lop-1006.jpg

lop-1007.jpg

lop-1008.jpg

lop-1009.jpg

lop-1010.jpg

lop-1011.jpg

lop-1012.jpg

lop-1013.jpg

lop-1014.jpg

lop-1015.jpg

lop-1016.jpg

lop-1017.jpg

lop-1018.jpg

lop-1019.jpg

lop-1020.jpg

lop-1021.jpg

lop-1022.jpg

lop-2001.jpg

lop-2002.jpg

lop-2003.jpg

lop-2004.jpg

lop-3001.jpg

lop-3002.jpg

lop-3003.jpg

lop-3004.jpg

lop-4001.jpg

lop-4002.jpg

lop-4003.jpg

lop-4004.jpg

lop-4005.jpg

lop-4006.jpg

lop-5001.jpg

lop-5002.jpg

Lê Hồ Phương Thảo-3/1

Võ Trần Ngọc Hân-5/1

Phạm Nguyễn Vân Anh-4/1

Lưu Ngọc Thiên Thanh-5/4

Nguyễn Đỗ Phương Huế Nhi-5/5

Trần Ngọc Phương Vy-5/6

Bùi Ngọc Uyển Uyên-5/4

Nguyễn Lý Gia Hân-5/1

Nguyễn Thành Tài-5/8

Đổng Kim Ngân-5/9

Lương Đức Minh-5/8

Cao Thanh Trúc-5/2

Bùi Phan Minh Đăng-5/5

Đoàn Anh Duy-2/6

Lê Minh Triết-2/4

Châu Ngọc Minh-2/2

Nguyễn Ngọc Xuân Nhi-2/6

Ngô Phúc Đăng Khoa-2/4
Năm học 2014-2015 27 photos | 2034 view

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Lễ Khai giảng 2014-2015

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT

Hội thi KTKT-VT
Năm học 2013-2014 39 photos | 2645 view

Đại hội Cha mẹ học sinh 2013-2014

Ban Đại diện CMH năm học 2013-2014

Đại hội CMHS năm học 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Khai giảng năm học mới 2013-2014

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Năm học 2012-2013 27 photos | 2540 view

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015

Học sinh chăm sóc đình Vĩnh Phước

Tổng kết Hội thi GV Giỏi cấp Thị xã 2012-2013

Họp mặt kỷ niệm 40 năm Việt-Pháp

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Lễ khai giảng năm học 2012-2013
 

Thư viện video

Thư viện ảnh


Liên kếtThống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 162
  • Tháng hiện tại: 22820
  • Tổng lượt truy cập: 2238125